specialisten

De specialisten & Beter in Wonen

De specialisten VRP architecten en E&B maken deel uit van Beter in Wonen. Zij voorzien in aanvullende expertise. Per project wordt bepaald of behoefte is aan meer specialisten. In afstemming met de opdrachtgever worden deze dan betrokken, bij voorkeur vanuit het netwerk van Beter in Wonen.

Projecten

> IDEA Nederland: Duurzame renovatie galerijwoningen / Woonvisie

> IDEA Nederland: Installatie en energetisch advies / Poort6

> VRP: Renovatie Krimpen / QuaWonen

> VRP: Herbestemmen politiebureau Schoonhoven